Actividades

  • Aztergai diren lursailetako lurzoruaren eta landarediaren karakterizazioa.
  • Espezie bizikorrak egokitu, ongarritu eta ereitea.
  • Artzaintza-planak egitea.
  • Ingurumen-parametroak (lurzorua, landareak eta animaliak) eta parametro tekniko/ekonomikoak monitorizatzea.
  • Lortutako emaitzen zabalkundea maximizatzeko komunikazio-ekintzak abiaraztea.